Sunday, September 17, 2017

आजी...


काल माझ्या "बाळू आजीला" जाऊन ८ वर्ष झाली... नलू आजीला(आजीची बहिण) जाऊनही पण आता ५ वर्ष होतील..हे माझे घरातले दोन "बॉस". अत्यंत लाड करणाऱ्या अशा माझ्या आज्या...

दोघींच्या प्रचंड खोड्या काढायचो.. त्या हसत हसत सहन करायच्या... त्यांच्या पिशव्यांमधून आणि कपाटातून वेफर्स, चॉकलेट, गोळ्या कायम भरलेल्या असायच्या. दोघींची कपाटं उघडून त्यात लपवलेल्या या गोष्टी शोधायला मला अगदी आत्ताआत्तापर्यंत त्या असेपर्यंत अगदी मनापासून मजा यायची. चष्मा शोधून देणे, टाईमपास आणि मनोरंजन मधी कोडी सोडवायला मदत करणे, कॉम्प्यूटर वर गेम खेळायला शिकवणे, आणि तासंतास गप्पा मारत बसणे अशा कितीतरी आठवणी आत्ता डोळ्यासमोर येत आहेत.

गेल्या ५ वर्षात एवढं काही मिळालंय, पण ते बघायला माझ्या दोनीही "बॉसेस" आज नाहीयेत. अनेक लोकांकडून शाबासक्या मिळवल्या, पण काही चांगलं केलं, की नलू आजीनी आणलेली बर्फी, खारे दाण्याची पुडी आणि रावळगावच्या गोळ्या आणि बाळू आजीनी आणलेला श्रीखंडाचा डबा हल्ली शोधूनही सापडत नाही.. आज्यांची कपाटं अजूनही भरलेली आहेत, पण त्यात चॉकलेट दिसत नाही..
खालच्या मजल्यावरच्या बिछान्वयांवर आजकाल कोणीच नसतं. उबदार लोकरीची पांघरुणं माळ्यावर धूळ खात पडलीयेत. दुपारी साडे ३ ला घरी असलो तर तेव्हा सवयीप्रमाणे पाय आपसूक त्या खोलीकडे वळतात... पण गुदगुल्या करून उठवायला, पांघरुणाखाली पायच नाहीयेत, आणि झोपमोड झाल्यामुळे "गाढवा" म्हणत पाठीत धपाटा घालणारे हात पण नाहीयेत..

आता उरल्या आहेत फक्त  पाणावलेल्या डोळ्यांसमोर तरळणाऱ्या आठवणी आणि भिंतीवर शून्यात बघत बसलेल्या दोन तसबिरी...
बाळू आजी "बॉस" (सुमती दातार)
नलू आजी "बॉस" (डॉ. नलिनी देवधर)

Monday, August 14, 2017

Of Kalidas, Samudragupta and Chanakya.

गेले काही दिवस पडलेले काही प्रश्न...

कालिदास हा भारतीय शेक्सपियर का?

समुद्रगुप्त हा भारतीय नेपोलियन का?

चाणक्य हा भारतीय माक्चीयावल्ली का?

महाभारत हे भारतीय गेम ऑफ थ्रोन्स का?

कालिदास, समुद्रगुप्त, चाणक्य व महाभारत हे सगळंच शेक्सपियर, नेपोलियन, इ.इ. यांच्या आधी होऊन गेलंय... त्या न्याये, शेक्सपियर हा इंग्रजी कालिदास आहे.. नेपोलियन हा फ्रेंच समुद्रगुप्त आहे, आणि माक्चीयावेल्ली हा इटालियन चाणक्य आहे...गेम ऑफ थ्रोन्स हे इंग्रजी महाभारत आहे.

It is high time Indians start becoming standards themselves, and not just ape and follow the west- and compare our own things with western standards.

||उत्तिष्ठ भारतः||

Wednesday, April 12, 2017

शाल्मलीखालचा महादेवसह्याद्रीतल्या एका डोंगराच्या पायथ्याशी 
एका उंच निष्पर्ण झाडाखाली सहजच
जुनाट किरकिरं घर कोणाचं म्हणून पाहायला गेलो-
तर काय आश्चर्य म्हणून सांगू तुम्हाला!!

तीर्थक्षेत्री मोठमोठ्या मंदिरांमधून 
दुधाच्या, दह्याच्या  भडीमाराने
लॅक्टोज इंटाॅलरन्स झालेला महादेव,
अंगणात गुलाबी फुलांचा सडा टाकून
निवांत पहुडला होता आतमध्ये-
कर्मकांडात अडकलेल्या जगावर
 शाल्मलीची पुष्पवृष्टी करत...

सह्याद्रीमंडळात या महादेवाची
कोणास ठाऊक ...
अजून अशी किती घरं...